HANDLEDARE

INTRODUKTIONSUTBILDNING
– för privat övningskörning

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning måste gå en introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning. Eleven du ska köra med måste även hen ha gått utbildningen, dock finns inget krav på att ni måste ha varit på den vid samma tillfälle eller på samma trafikskola. Huvudsaken är att ni båda har en giltig utbildning och giltig är den i fem år från dagen då den genomförs. Vår utbildning är minst 3 timmar lång, äger rum i våra lokaler på Tellusvägen 7 och hålls av Christopher som är vår teoriutbildare. För att kunna börja övningsköra efter utbildningen måste eleven ansöka om körkortstillstånd och handledaren ansöka om handledarskap.
Ni kan läsa mer om dessa ansökningar här.

Kommande Introduktionsutbildningar:
Måndag 25/10 kl. 17:30 – FULL
Tisdag 2/11 kl. 17:30 – FULL
Måndag 8/11 kl. 17:30 – FULL
Tisdag 9/11 kl. 17:30 – FULL
Måndag 15/11 kl. 17:30
Tisdag 16/11 kl. 17:30

Längd på utbildningen: Minst 3 timmar
Giltighetstid på utbildningen: 5 år
Kostnad: 700 kr/deltagare
Medha: Giltig legitimation/annan ID-handling på samtliga deltagare

Uppge alltid personnummer (på samtliga deltagare) vid bokning.

Bokning gör du på info@vallentunatrafikskola.se, på 08-511 756 67 eller via vår E-handel.

Eventuell avbokning måste ske senast 2 dagar innan och du lämnar återbud på: info@vallentunatrafikskola.se