HANDLEDARE

INTRODUKTIONSUTBILDNING
– för privat övningskörning

Du som ska vara handledare vid privat övningskörning måste gå en introduktionsutbildning, även kallad handledarutbildning. Eleven du ska köra med måste även hen ha gått utbildningen, dock finns inget krav på att ni måste ha varit på den vid samma tillfälle eller på samma trafikskola. Huvudsaken är att ni båda har en giltig utbildning och giltig är den i fem år från dagen då den genomförs. Vår utbildning är minst 3 timmar lång, äger rum i våra lokaler på Tellusvägen 7 och hålls av Christopher som är vår teoriutbildare. För att kunna börja övningsköra efter utbildningen måste eleven ansöka om körkortstillstånd och handledaren ansöka om handledarskap.
Ni kan läsa mer om dessa ansökningar här.

Kommande utbildningar:
Måndag 19/8 kl. 17:30
Tisdag 20/8 kl. 17:30
Måndag 2/9 kl. 17:30
 

Längd på utbildningen: Minst 3 timmar
Giltighetstid på utbildningen: 5 år
Kostnad: 700 kr/deltagare
Medtag: Giltig legitimation/annan ID-handling på samtliga deltagare

Uppge alltid personnummer, telefonnummer och mailadress (på/till samtliga deltagare) vid bokning.

Bokning gör du via vår E-handel, på info@vallentunatrafikskola.se eller på 08-511 756 67.

Eventuell avbokning måste ske senast 24 timmar  innan och du lämnar återbud på: info@vallentunatrafikskola.se