Integritetspolicy

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER PÅ www.vallentunatrafikskola.se 5 NOV 2020

För Vallentuna Trafikskola är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
För de behandlingar som sker inom Vallentuna Trafikskolas verksamhet är Vallentuna Trafikskola personuppgiftsansvarig. (556598-3128, Tellusvägen 7 Vallentuna).

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG OCH VARFÖR?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

HUR ANVÄNDER VI COOKIES?
En cookie är en liten datafil som lagras i din dator och det är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Statistiken i cookien innehåller aldrig personlig information och den kan aldrig kopplas samman med din identitet.
Vallentuna trafikskolas webbplats använder cookies och andra liknande tekniker för att anpassa användarupplevelsen och se besöksstatistik. Det används också för att utveckla och förbättra vår webbplats. Webbanalysverktyget Google Analytics används på vår webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Transportstyrelsen och Trafikverket, där vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

KONTAKTA OSS VID FRÅGOR OM HUR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta info@vallentunatrafikskola.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.