INFORMATION

Utökad B/B96
Körkortsbehörigheten utökad B (B96) är en uppgradering av det vanliga B-körkortet. Skillnaden mellan B och B96 är att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4250 kg. Med endast B-körkort får släpvagnens totalvikt max vara 750 kg och den sammanlagda totalvikten på bil + släpvagn max 3500 kg.

För att kunna ta ett utökat B-körkort krävs:
* Grundbehörigheten B
* Godkänt körprov med släpvagn.

BE
Körkortsbehörigheten BE ger dig rätt att köra personbil eller lätt lastbil med en totalvikt på högst 3500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till denna bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3500 kg. Till skillnad mot behörighet B eller utökad B har BE-behörigheten inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter (som alltså är högst 3500 kg för B och högst 4250 kg för utökad B). Om du har behörighet BE är det ofta bilens tekniska begränsningar som avgör om det är tillåtet eller inte att köra. Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges på bilens registreringsbevis – släpvagnens och släpvagnslastens sammanlagda vikt får inte överskridas.

För att kunna ta ett BE-körkort krävs:
* Grundbehörigheten B
* Giltigt körkortstillstånd
* Godkänt kunskapsprov (teoriprov)
* Godkänt körprov med släpvagn