INFO COVID-19

Följande åtgärder har vi på Vallentuna trafikskola vidtagit för att bidra till minskad smittspridning av Covid-19. Att dessa efterlevs kräver ett gemensamt ansvar från såväl oss som våra kunder.

  • Alla, lärare och elever, tvättar och spritar händerna så fort man kommer in på skolan
  • Eleven spritar av ratt + växelspak med desinfektionsservett innan OCH efter lektion
  • Vi erbjuda både munskydd och handskar till de som önskar vidta extra försiktighetsåtgärder vid lektion/utbildning
  • Vi har minskat deltagarantalet på våra teorikurser så alla kan hålla fullgott avstånd och man sitter familj/kompisvis när det går
  • En önskan om att våra kunder sköter alla ärenden som går på distans – t.ex. frågor, bokning, planering och även betalningar (vi fakturerar) istället för att fysiskt besöka receptionen för dessa typer av ärenden
  • Önskas personlig kontakt på plats hos oss – skicka EN representant
  • Skulle du känna dig obekväm inför kommande bokning trots ovanstående är du alltid välkommen att boka av – oavsett hur tätt inpå din bokning det är.

Vi är så lösningsorienterade som vi måste i detta läge så tveka inte att kontakta oss för att diskutera fram hur vi kan hjälpa dig på bästa tänkbara sätt under de omständigheter som råder. Ni når oss på 08-51175667 under kontorstider men info@vallentunatrafikskola.se, Facebook Messenger samt DM:s på Instagram i stort sett dygnet runt.