ECODRIVE

EcoDriving är ett utbildningpaket som STR har utarbetat i samarbete med bl.a vägverket och energimyndigheten och innehåller de senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt. EcoDriving vänder sig till företag som vill utbilda sin personal i sparsam körning, men användas även inom utbildningssektorn så som gymnasieskolor, trafikskolor och andra utbildningsföretag. Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar. Företaget med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att köra sin personal ett ekonomiskt körsätt, s.k ”EcoDriving”.