RECEPTIONEN ENDAST ÖPPEN 13:00-13:45 ONSDAG 7/6

Då samtliga lärare behövs ute i bilarna har receptionen endast öppet mellan 13:00 och 13:45 idag, onsdag 7/6.