PRISÄNDRING

Fr.o.m. årsskiftet kommer vi att ändra våra priser. Ni hittar kommande priser i rött på hemsidan. Paket och lektioner som köps innan årsskiftet nyttjas till gamla priset även under kommande år (alltså betalas inga mellanskillnader på dessa).