IT-haveri

På grund av det fantastiska sommarväder vi haft har det mesta gällande vår IT kraschat. Under morgondagen (tisdag) kommer vi byta ut vår dator och kommer därmed vara något begränsade i administrationen (påverkar framför allt kassa, kortterminal och kvittoutskrift). Vi ber om ert överseende men hoppas komma ut än mer effektiva på andra sidan och förhoppningsvis redan under morgondagen.